کارخانه کفش عباد با تکیه بر 15 سال تجربه و دانش تولید انواع دمپایی های PVC.EVA.AIR BLOWING آماده خدمت گذاری است.